اخبار و جدول زمان بندی تورنمنت های روزانه و هفته ای پوکر آنلاین در بهترین سایت های ایرانی و خارجی

انواع تورنمنت های رایگان و پولی پوکر هولدم , اوماها , 5 کارت , در ایران

تورنمنت رایگان پولی پوکر آنلاین


زمانبندی مسابقات پوکر , تورنمنت پوکر پولی در سایت ایرانی آنلاین با ورودی رایگان / پولی

بهترین روش برای کسانی که تازه  بازی پوکر آشنا شده اند یا در حال کسب آموزش پوکرهستند شرکت در تورنمنت های پوکر رایگان با جایزه پولی است

ادرس آموزش کامل پوکر هولدم , اوماها

برای شرکت در تورنمنت پوکر پولی آنلاین  سایت پوکر مورد نظر خود در بالای سایت انتخاب کنید

تورنمنت های رایگان پوکر با رنگ سبز مشخص شده

بروزرسانی شده دوشنبه 07/06/2020

روز ساعت سایت میزبان سبک ورودی جایزه
دوشنبه 03:00 poker house Omaha 1500 تومان 2 میلیون تومان
دوشنبه 10:00 alien poker Hold'em Free 1 میلیون تومان
دوشنبه 13:00 River Poker Hold'em 100 هزار تومان 50 میلیون تومان
دوشنبه 13:00 alien poker Hold'em 15 هزار تومان 5 میلیون تومان
دوشنبه 14:00 Lion Royal Hold'em 10 تومان 1 میلیون تومان
دوشنبه 15:00 Proz Poker Hold'em Free 500 هزار تومان
دوشنبه 15:00 River Poker Hold'em 500 هزار تومان 500 میلیون تومان
دوشنبه 15:30 poker house Omaha 1500 تومان 2 میلیون تومان
دوشنبه 16:00 Lion Royal Hold'em 500 تومان 5 میلیون تومان
دوشنبه 17:00 Proz Poker Omaha Free 1 میلیون تومان
دوشنبه 19:00 River Poker Hold'em 300 هزار تومان 180 میلیون تومان
دوشنبه 19:00 Empror Poker Omaha Free 1 میلیون تومان
دوشنبه 19:00 poker house Hold'em 1500 تومان 2 میلیون تومان
دوشنبه 19:00 lion royal Omaha 500 تومان 5 میلیون تومان
دوشنبه 21:00 Proz Poker Omaha Free 1 میلیون تومان
دوشنبه 22:00 lion royal Hold'em 500 تومان 1 میلیون تومان
دوشنبه 22:30 river house Omaha 100 هزار تومان 40 میلیون تومان
دوشنبه 23:00 poker house Omaha 3000 تومان 5 میلیون تومان
دوشنبه 23:00 Proz Poker Omaha Free 1 میلیون تومان
دوشنبه 24:00 poker house Omaha 500 تومان 1 میلیون تومان
دوشنبه 24:00 lion royal Omaha 100 تومان 500 هزار تومان

بهترین سایت پوکر پولی - ریور پوکر

sad
 بهترین سایت های پوکر پولی آنلاین

Copyright 2020 Www.utg1400.com 🔞 | بهترین سایت پوکر آنلاین , شرط بندی فوتبال و پیشبینی ورزشی و کازینو
[email protected]
utg background